KulVårens sykkelauksjoner .Kul

De første 2 blir:

Onsdag 24 April  og Torsdag 25 April  kl 17   på Falck  Sluppenveien 3.

Visning fra kl 16,

De neste 2 blir:

 Onsdag 8 mai og Torsdag 9 mai kl 17.

visning fra kl 16.

Velkommen