Tilgjengelighet!!!!!!
vi våknet opp til en ny virkelighet forleden.
tilgjengelighet er ikke lenger en selvfølge i Trondheim.